Côn chuyển vuông tròn

Liên hệ đặt hàng

Côn chuyển từ dạng ống vuông sang ống tròn để kết nối với ống gió mềm hoặc ống gió cứng tròn xoắn.

Chat Facebook
Gọi điện ngay